Очікуємо скоро новий курс

Готуємо новий курс Prezi. Ефективно подати навчальний матеріал у вигляді зображень, схем, графіків, таблиць допоможе веб-сервіс Prezi. Незамінимий ресурс для створення мультимедійних нелінійних презентацій. Даний сервіс допоможе подавати навчальний матеріал з додатковими динамічними поясненнями.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.